zayit

 

 

zayit
lichter, zinvol leven

‘De diepste drijfveren van mensen boeien mij’

De vrouw achter Zayit

Reintje Joke Stomphorst (1962) is ervarings-deskundige én professional.
Ze rondde de hbo-opleiding groepswerk, de theologiestudie en de kerkelijke
opleiding af. Ook volgde ze diverse specialistische trainingen.

Reintje Joke is in het dagelijks leven parttime interim-predikante in de
Protestantse Kerk. Als persoonlijk begeleider hanteert ze dezelfde
standaards voor privacy als in het pastoraat.

Werkwijze

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de begeleiding van Zayit:
respectvol
direct
doelgericht
met humor
met diepgang
inspirerend